Brachycefalická plemena

 

Setkání klubů brachycefalických plemen

                V sobotu 27. června 2020 se v Hostouni nedaleko Kladna setkali zástupci klubů tak zvaných

brachycefalických plemen psů. Důvodů pro takové setkání bylo několik. Patří mezi ně např. opatření

přijatá pro některá plemena v Holandsku spočívající v zákazu jejich zápisu do plemenné knihy a ve

snaze připařovat k nim plemena jiná a tak změnit utváření hlavy. Patří mezi ně snaha informovat

media o tom, jaká je skutečná situace v našem chovu a patří mezi ně i snaha informovat FCI o stavu v České republice.

                Setkání se zúčastnili zástupci ČMKU v čele s předsedou MVDr. Lubomírem Širokým, který informoval o postoji FCI k problematice brachycefalických plemen a o reakcích ČMKU. Ty lze stručně shrnout v konstatování říkající že“ČMKU nesouhlasí se zákazy chovu jednotlivých plemen ani se změnou jejich exteriéru způsobenou připařováním plemen jiných“. MVDr.Ing.  Veronika Chrpová, která je členkou Vědecké komise FCI, seznámila přítomné s možností hodnotit postižení jednotlivých plemen zátěžovým testem s tím, že bude snahou ze strany FCI proškolit odborníky z jednotlivých států. Pokud FCI bude pořádat školení nebo semináře zaměřené na tuto problematiku, ČMKU tam svého zástupce vyšle a následně bude informovat chovatelské kluby.

                Diskuze byla bohatá, návrhů a dotazů hodně. Zhruba je možné říci, že se účastníci shodli na následujících bodech.

  1. Je třeba důsledně vysvětlovat  že:
  • ne každý zástupce krátkolebých plemen trpí  brachycefalickým syndromem, tedy dýchacími potížemi
  • případné dechové potíže automaticky nevyplývají z kratší čenichové partie, ale z celkového utváření hlavy a dýchacího ústrojí
  • některá plemena z holandského seznamu např. shi-tzu vůbec brachycefalickým syndromem netrpí
  • je třeba rozlišovat chov psů s PP zastřešený ČMKU a chov psů pod jinými organizacemi případně chov psů bez PP. Chovatelské kluby ČMKU ve svých podmínkách pro zařazení do chovu sledují zdravotní stav psů a v jejich odchovech je brachycefalický syndrom zcela minimální
  • nabyvatelům štěňat je třeba vysvětlovat historii jednotlivých plemen a k čemu bylo dané plemeno vyšlechtěno tak, aby měli odpovídající představy o chování a využití psa. Např. pekinéz nebyl vyšlechtěn jako pohyblivé plemeno. Ten, kdo si ho pořizuje, by s tím měl počítat a nečekat, že s ním pes bude chodit na několik kilometrové výlety
  1. ČMKU naváže kontakt s Komorou veterinárních lékařů s tím, že paušalizování problémů ze strany veterinárních lékařů poškozuje chov psů s průkazem původu
  2. Chovatelské kluby brachycefalických plemen dodají ČMKU do 31. srpna 2020 ozdravné postupy u svých plemen a jejich aplikaci v podmínkách pro zařazení do chovu. ČMKU tyto informace zpracuje a zašle je na FCI. Zároveň bude materiál podkladem pro případná jednání.
  3. Bude-li FCI pořádat školení o neinvazivních metodách prokazování brachycefalického syndromu, vyšle na ně ČMKU svého zástupce a informace poskytne chovatelským klubům

 

Celé jednání trvalo cca 3 hodiny a přesto, že se nejednalo příjemných věcech, mělo přátelskou atmosféru a bylo konstruktivní. Poděkování zaslouží Ing. Leoš Jančík, který setkání svolal.

Možná se může někomu zdát, že jde jen o pár plemen a že, když se nejedná o plemeno jeho, není co řešit. Uvědomit si ale je třeba, že dnes jsou napadaná brachycefalická plemena, zítra to mohou být plemena malá a pozítří naopak velká. Zažili jsme snahu o zákaz z hlediska odborné kynologie neexistujících „bojových“ plemen, můžeme zažít snahu o zákazy plemen dalších.  Pravdou ale je, že snaha omezit chov psů s přehnanými exteriérovými znaky a se zdravotními problémy je zcela na místě. Ten kdo si přečte informace na webech jednotlivých chovatelských klubů ČMKU, ale určitě zjistí, že pro naše kluby je zdraví a pohoda psů prioritní.

                                                                Vladimíra Tichá

 

www.japan-chin.eu | SPAM POISON | |