Socializace štěňat

 

Jak si vychovat psa, se kterým bude radost žít

U štěněte se postupem času mohou objevit poruchy chování, které dříve nebyly: úzkost, uzavřenost, strach a agresivita.

Těmto poruchám chování lze předejít správnou socializací ve vhodném období. Období socializace u štěněte je v 6 až 12 týdnu.

 

Co je to vlastně socializace?

Protože vývoj mozku není ukončen porodem, ale pokračuje několik týdnů po porodu, je nutné, aby štěně bylo vychováváno v prostředí, které jeho rozvoj bude podporovat. Během socializace musí štěně získat 4 nejdůležitější zkušenosti:

  • zkušenost s jinými psy a okolím
  • zkušenost s dorozumíváním
  • nalezení nového místa v hierarchii smečky
  • regulace kousnutí

Zkušenost s ostatními:

Po narození nemá štěně zkušenosti s chováním k jiným zvířatům a cizím lidem. V průběhu socializace se to proto musí naučit, jinak může mít v dospělosti velké problémy se soužití se svým okolím.

Zkušenost s dorozumíváním:

Štěně se musí naučit rozumět intonaci Vaší řeči, některým slovům a posunkům.

Nalezení nového místa v hierarchii smečky:

Pro příjemné soužití se psem je důležité, aby akceptoval místo, které má určené ve své „lidské smečce“. Pro štěně je přirozené podřídit se silnějšímu členu smečky, protože ten jej pak chrání a pes musí vidět ve svém pánovi přirozenou autoritu.

Regulace kousnutí:

Štěně se musí v období socializace naučit tzv. zastavenému kousnutí, kdy vědomě kouše tak, aby neublížilo.

Ve všech těchto fázích je nepostradatelný osobní kontakt člověka se štěnětem. Ideální je ve spojení s takovými činnostmi jako je mazlení, hra, ale také péče o srst a zdraví psa. Člověkem není míněn jen samotný pán, ale samozřejmě i ostatní členové smečky a také cizí lidé. Je vhodné štěněti vyhradit životní prostor a to nejen ve fyzickém smyslu. Pes musí zřetelně poznat, kde se smí pohybovat a co smí a nesmí dělat. Při poznávání nových věcí v životě je mu oporou jeho pán.

Psi, kteří jsou dobře socializování se zpravidla vyvinou v povahově silné a sebevědomé průvodce člověka. Jsou ochotní navazovat kontakty a dovedou se spřátelit i s tvory nepatřícími k užšímu kruhu rodiny.

Socializace a samozřejmě i důsledná výchova čtvernožce jsou nejlepšími předpoklady pro výchovu poslušného a spokojeného psa.

 

www.japan-chin.eu | SPAM POISON | |