Spolupracujeme s domy pro seniory a alzheimercentry!

Rovněž navštěvujeme děti s autismem!   

 

 

Snažíme se využívat blahodárné účinky homeopatie, fytoterapie atd.

 
 
www.japan-chin.eu | SPAM POISON | |